Kontakt

Kontakt za usluge šminkanja:

e-mail: studio@martinamedur.com

 

 

____________________________

 

 

mm studio by Martina Medur u vlasništvu je firme Provokativa d.o.o., A. T. Mimare 30, 10 000 Zagreb, OIB: 93859679511.